Dejiny 20. storočia

Úvod

Dejiny 20. storočia je pravdepodobne najdynamickejšie obdobie v dejinách ľudstva. Udial sa v ňom totiž najväčší pokrok 
v doterajšej histórii ľudstva - či už hovoríme o vynálezoch, alebo o zvyšovaní životnej úrovne. Veľké vynálezy 20. storočia boli (a sú) napríklad počítač, lietadlo, elektrické semafory a plasty. Žiaľ, udiali sa aj dve svetové vojny a nespočetné množstvo občianskych a medzištátnych vojen, od roku 1945 do roku 1989 dokonca hrozila svetová jadrová vojna, objavilo sa aj množstvo hospodárskych kríz a prejavov terorizmu. Navyše, napriek globálnemu zvyšovaniu životnej úrovne niektoré štáty dosiahli len malé, alebo žiadne zlepšenie svojej životnej úrovne. 
 
Z alternatívy životného štýlu, ktorú prinieslo 20. storočie, by sa malo ľudstvo poučiť. Ak sa poučí, tak hravo zvládne nielen toto, ale aj niekoľko ďalších storočí.
 
Ďalej je na tejto stránke popísaný prehľad dejín po jednotlivých dekádach.
 
 
 

Prvé desaťročia

Prvé desaťročia sú charakteristické spôsobom života zodpovedajúcim ešte 19. storočiu, avšak spoločnosť sa pomaly začala meniť. Vplyv starých mocností ako Osmanská ríša a
Rakúsko-Uhorsko upadal. Práve v tomto období bolo okrem iného vynájdené lietadlo
a sufražetky bojovali za volebné právo pre ženy. Udial sa však aj dovtedy najkrvavejší konflikt  
v dejinách ľudstva - 1. svetová vojna a Veľká októbrová socialistická revolúcia spôsobila vznik prvého socialistického štátu na svete - Sovietskeho zväzu.
 

Najdôležitejšie udalosti:

 

Rok

Udalosť

1901

Zomrela druhá najdlhšie vládnuca britská kráľovná Viktória;
vyhlásili Austrálsky zväz.

1902

Na futbalovom zápase Anglicko - Škótsko zomrelo po páde tribúny
200 ľudí.

1903

Polícia začala pri vyšetrovaní zločinov používať odtlačky prstov ako dôkazový materiál.

1904

Anglické ženy založili hnutie tzv. sufražetiek, ktorých cieľom bolo priznanie volebného práva pre ženy.

1908

Rakúsko-Uhorsko okupovalo Bosnu a Hercegovinu.

1911

Pád Čínskej ríše a vyhlásenie republiky.

1912

Počas svojej prvej plavby sa v Atlantickom oceáne potopila loď Titanic po tom, čo narazila na veľký kus ľadu.

1914

Začiatok 1. svetovej vojny; Nemci zaútočili na Francúzsko.

1915

Nemecké a rakúsko-uhorské vojská vyhnali ruské vojská
z územia východného Slovenska.

1916

Zomrel najdlhšie vládnuci rakúsko-uhorský cisár František
Jozef I.; bitky pri Somme a Verdune.

1917

Bitky pri Ypres a Passchalendaele; potopenie amerického parníka Lusitania; ženám priznali volebné právo; 
Veľká októbrová socialistická revolúcia v Rusku.

1918

Koniec 1. svetovej vojny; nemecká, rakúsko-uhorská a turecká ríša sa rozpadli a vzniklo niekoľko menších štátov
(medzi nimi aj Československo).

1919

Bola podpísaná Versailleská mierová zmluva; Vypukla epidémia španielskej chrípky a zomrelo 20 miliónov ľudí; pri Ivanke pri Dunaji mal leteckú nehodu a zomrel československý minister vojny Milan Rastislav Štefánik; založenie Spoločnosti národov.

 
 

Dvadsiate roky

Toto obdobie bolo charakteristické neustálou hrozbou hospodárskej krízy. Vojaci, ktorí bojovali v 1. svetovej vojne, sa vrátili domov, ale takmer nikto z nich sa nezamestnal. V kríze bol takisto európsky automobilový priemysel, ktorému silno konkuroval ten americký. Udialo sa aj niekoľko štrajkov. Na druhej strane existovali bohatí ľudia, ktorí sa neustále zabávali a ženy si skrátili sukne a vlasy. V tomto období sa masovejšie presadil aj prvý druh populárnej hudby - jazz. Napokon však v roku 1929 nastal krach na newyorskej burze, čo znamenalo začiatok pravdepodobne najväčšej a najdlhšie trvajúcej hospodárskej krízy, aká postihla vyspelý svet.
 

Najdôležitejšie udalosti:

 

Rok

Udalosť

1922

Objavenie Tutanchamónovej hrobky v Údolí kráľov; vodca talianskych fašistov Benito Mussolini sa stal predsedom talianskej vlády.

1924

Josif Vissarionovič Stalin sa po Leninovej smrti stal vodcom ZSSR.

1926

Generálny štrajk hasičov, baníkov a vodičov verejnej dopravy
v Británii.

1928

Ženám od 21 rokov priznali volebné právo.

1929

Krach newyorskej burzy a začiatok veľkej hospodárskej krízy.

 

 

Tridsiate roky

V tejto dekáde takmer na celom svete zúrila Veľká hospodárska kríza. Veľa ľudí bolo nezamestnaných a tých zopár šťastlivcov, ktorí pracovali, mali len nízke mzdy. Od najhoršieho roku krízy (1933) však počet nezamestnaných mierne klesal. Všeobecná chudoba na celom svete viedla k spochybneniu hodnôt demokracie a v mnohých krajinách si ľudia začali voliť diktátorské pravičiarske vlády. No ani demokracia nezaháľala. Vlády sa snažili vytvoriť všeobecný blahobyt vytvorením vzdelávacieho systému, poistenia a v prípade USA aj úspešným pokusom oživenia ekonomiky. V tomto období však paradoxne prekvital automobilový priemysel a počet vodičov len v Európe sa takmer zdvojnásobil oproti dvadsiatym rokom. Napokon vypukla 2. svetová vojna, čo znamenalo náhly a obrovský rozmach ťažkého priemyslu.

Najdôležitejšie udalosti:

Rok

Udalosť

1931

Japonsko vtrhlo do Mandžuska a založilo bábkový štát Mandžukuo.

1934

Dlhý pochod čínskych komunistov.

1933

Vodca nemeckých fašistov Adolf Hitler sa stal nemeckým kancelárom; americký prezident Franklin Roosevelt predstavil hospodársky program New Deal.

1935

V Nemecku boli prijaté Norimberské zákony, ktoré degradovali Židov na občanov druhej kategórie.

1936

Začala vysielať televízia BBC; Nemecko a Taliansko podpísali spojenecký pakt Os; začiatok Stalinových politických čistiek,
pri ktorých popravili veľa Stalinových nepriateľov.

1938

Krištáľová noc (prvý protižidovský pogrom v nacistickom Nemecku); Nemecko obsadilo Rakúsko a Mníchovskou dohodou podpísanou britským premiérom Nevillom Chamberlainom anektovalo aj Sudety.

1939

Nemecko anektovalo Čechy a Moravu a uzavrelo so ZSSR pakt o neútočení a zároveň sa oba štáty dohodli, že si rozdelia Poľsko; začiatok 2. svetovej vojny.

 
 

Štyridsiate roky

Štyridsiate roky boli pravdepodobne najúmornejšou dekádou pre Európu. Typické boli
2. svetovou vojnou, no všeobecné utrpenie sa nekončilo ani jej koncom v r. 1945. Aj po tomto roku bol totiž stále nedostatok všetkého a situáciu zhoršovala tuhá zima v r. 1947. V tomto období sa začala aj studená vojna, ktorá rozdelila vyspelé štáty do mocenských blokov, ktoré podporovali USA, alebo ZSSR. Na druhej strane, európske koloniálne mocnosti (hlavne Británia a Francúzsko) sa začali vzdávať svojich kolónii. Napokon sa však hospodárstvo rozbehlo
a nastal pravdepodobne najväčší rozmach ekonomík západnej Európy a USA.
 

Najdôležitejšie udalosti:

 

Rok

Udalosť

1940

Winston Churchill sa stal britským premiérom;
bombardovanie Británie nemeckým letectvom.

1941

Po útoku na Pearl Harbor vyhlásili USA vojnu Japonsku a Nemecko vyhlásilo vojnu USA; násilné vyriešenie židovskej otázky v Nemeckom okupovaných územiach (začiatok holokaustu).

1942

Dôležité víťazstvá Spojencov pri al-Alamejne nad Talianskom
a Nemeckom a Midwayi nad Japonskom.

1943

Britské a americké vojská sa vylodili na Sicílii a v Taliansku 
a zvrhli Mussoliniho; Bitky pri Kursku (najväčšia tanková bitka
2. svetovej vojny medzi ZSSR a Nemeckom) a Stalingrade, ktoré znamenali kľúčový zvrat v 2. svetovej vojne.

1944

Deň D (spojené britské a americké vojská sa vylodili
v Normandii a otvorili západný front); Slovenské národné povstanie proti nacistickej vláde, ktoré však bolo potlačené.

1945

Koniec 2. svetovej vojny; Jaltská a Postupimská konferencia (stretnutie víťazných mocností 2. svetovej vojny); zhodenie atómových bômb na japonské mestá Hirošima a Nagasaki; založenie OSN; procesy s nemeckými nacistickými vodcami v Norimbergu.

1947

Najtuhšia zima od roku 1881 a nedostatok uhlia; India získala nezávislosť od Veľkej Británie; bola podpísaná Parížska mierová zmluva medzi bojujúcimi stranami v 2. svetovej vojne.

1948

Atentát na Máhatmu Gándhího; prvý pokus o únos lietadla, ktoré letelo do Hong Kongu; vznik štátu Izrael; schválenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv; Februárový komunistický prevrat v Československu; sovietska blokáda Berlína; Sovietsko - Juhoslovanský bezvojnový konflikt.

1949

Vyhlásenie Čínskej ľudovej republiky; založenie Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (hospodárske spoločenstvo komunistických krajín) a NATO, vojenskej organizácie štátov západnej Európy
a USA; začiatok roztržky medzi ZSSR a Čínou.

 
 

Päťdesiate roky

Táto dekáda je charakteristická začiatkom vedecko-technického pokroku, čo znamená aj začiatok v podstate najmodernejších dejín. V tomto období bola západná Európa charakteristická hospodárskym zázrakom, pri ktorom začali ekonomiky štátov Západu rásť prudkým tempom, zatiaľčo vo Východnom bloku sa začal zavádzať socializmus. Takisto sa výrazne presadil nový druh hudby - tzv. rock and roll, ktorý definitívne zmenil vývoj populárnej hudby. S presadením rock and rollu súvisela aj zmena kultúry dospievajúcich, o ktorej sa v tomto období začalo intenzívnejšie diskutovať. Na druhej strane, v dôsledku studenej vojny sa celý svet bál hrozby jadrového konfliktu medzi USA a ZSSR. Nezanedbateľný je aj vznik Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré znamenalo prvý pokus o zjednotenie Európy
z hospodárskeho hľadiska a ktoré je predchodcom modernej Európskej únie.

Najdôležitejšie udalosti:

 

Rok

Udalosť

1953

Korunovácia Alžbety II. za britskú kráľovnú; Edmund Hillary
a Norkay Tenzing ako prví na svete zdolali Mount Everest; Francis Crick a James Watson objavili štruktúru DNA.

1954

Nezávislosť Vietnamu a jeho rozdelenie na komunistickú severnú 
a protikomunistickú južnú časť.

1955

Založenie Varšavskej zmluvy, vojenskej organizácie ZSSR
a východoeurópskych štátov.

1956

Z USA sa začal šíriť rokenrol, ktorý definitívne otočil vývoj populárnej hudby; protikomunistické povstania v Poľsku
 a Maďarsku, ktoré však boli potlačené.

1957

ZSSR vypustil do vesmíru prvú umelú družicu Zeme (Sputnik), neskôr aj psov Lajku, Belku a Strelku;
založenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

1958

V Číne sa začal tzv. Veľký skok vpred, čo bola politika rýchlej industrializácie a kolektivizácie.

1959

Kuba sa pod vedením Fidela Castra stala komunistickým štátom.

 
 

Šesťdesiate roky

Veľa ľudí by tvrdilo, že šesťdesiate roky boli najlepším obdobím v 20. storočím. V podstate to tak aj je, hoci aj táto dekáda mala svoje tienisté stránky. V tomto období vrcholil na Západe hospodársky zázrak a na Východe takisto postupne rástla životná úroveň. Na Západe vládol takisto všeobecný optimizmus a politici zaviedli niektoré revolučné idey, ako napríklad zrušenie trestu smrti a povolenie potratu. Hudba a kultúra mladých len odrážala všeobecný optimizmus
a revolučnosť tohto obdobia. Nezanedbateľné sú aj obrovské svetové úspechy v kozmonautike: Sovietsky zväz vyslal prvého človeka do vesmíru a kozmonauti USA sa ako prví dostali na Mesiac. Na druhej strane, na Západe sa udialo aj niekoľko protestov za občianske práva, niekoľko atentátov a americkú spoločnosť rozdeľovala občianska vojna
vo Vietname. Na Východe zase bol v Nemeckej demokratickej republike postavený Berlínsky múr, ktorý mal zastaviť úteky obyvateľov východnej časti Berlína do západnej a takisto Sovietsky zväz a ďalších 5 štátov Varšavskej zmluvy vtrhlo na tankoch do Československa, aby umlčali reformné tendencie socializmu, za ktorými stál Alexander Dubček. Dokonca hrozila jadrová vojna medzi USA a ZSSR tak, ako nikdy predtým.
 

Najdôležitejšie udalosti:

 

Rok

Udalosť

1960

Násilné nepokoje v Juhoafrickej republike proti rasovej segregácii, následkom čoho boli tamojšie černošské politické strany vyhlásené
za ilegálne; bola založená OECD.

1961

Jurij Gagarin sa stal prvým človekom vo vesmíre; v Británii zrušili trest smrti za pokus o samovraždu; v Berlíne postavili medzi východnou a západnou časťou mesta Berlínsky múr.

1962

Kubánska raketová kríza (výstavba raketových základní
na Kube a bezprostredná hrozba jadrovej vojny, ktorá trvala
2 týždne).

1963

Atentát na amerického prezidenta Johna Kennedyho; Valentina Tereškovová sa stala prvou ženou vo vesmíre; veľká vlaková lúpež
v Anglicku (jeden z najväčších zločinov 20. storočia).

1964

Leonid Brežnev sa stal novým vodcom ZSSR po tom, čo zosadil dovtedajšieho vodcu Nikitu Chruščova; sformovala sa hudobná skupina Beatles; juhoafrický aktivista za práva juhoafrických černochov Nelson Mandela bol uväznený za svoje názory.

1966

Začiatok Kultúrnej revolúcie v Číne, od ktorej si čínski komunisti sľubovali zničiť staročínske kultúrne dedičstvo a filozofiu.

1967

Založenie Európskeho spoločenstva zjednotením troch európskych hospodárskych spoločenstiev;
Nigérijskí kresťania vyhlásili nezávislý štát Biafra.

1968

Rusko a ďalších 5 štátov Varšavskej zmluvy vtrhlo na tankoch
do Československa, aby potlačili demokratické smerovanie tamojšieho socializmu známe aj ako Pražská jar.

1969

Americkí kozmonauti Neil Armstrong, Edwin Aldrin a Michael Collins sa ako prví ľudia dostali na Mesiac; začalo sa vyrábať prvé nadzvukové dopravné lietadlo Concorde; zavedenie volebného práva od 18 rokov v Británii; Československo
sa federalizovalo.

 
 

Sedemdesiate roky

Sedemdesiate roky priniesli zastavenie optimistických nálad z predchádzajúcej dekády. Dôvod bol jednoduchý - ropná kríza, ktorú spôsobil dramatický nárast cien ropy. To spôsobilo,
že benzín začal byť na prídel a bol vydaný zákaz jazdy v nedeľu. Takisto vzrástli aj ceny
a zvýšila sa nezamestnanosť. Táto situácia sa odrazila aj v kultúre mladých - vznikol tzv. punk, ktorého členovia sa búrili proti takmer všetkému (či už nacizmu, komunizmu, globalizácii, alebo vojnám). Tieto problémy však postihli len západný svet - na Východe pôsobila Brežnevova politika, ktorá sa prejavovala v stabilite, takmer až  v stagnácii Východného bloku a len pomalým rastom ekonomík krajín Východu. V Československu prebiehala normalizácia, čo bola reakcia na udalosti Pražskej jari. Na druhej strane sa aj na Východe začal koncom 70. rokov prejavovať úpadok: Sovietsky zväz bol vedený konzervatívnymi, neschopnými úradníkmi 
a situáciu veľmi nezlepšila ani vojna v Afganistane a začiatok ekonomických problémov krajín Východného bloku.
 

Najdôležitejšie udalosti:

 

Rok

Udalosť

1970

Bolo schválené Poučenie z krízového vývoja, čo je považované
za formálny začiatok normalizácie v Československu.

1972

Americký astronaut československého pôvodu Eugene Cernan sa stal posledným človekom na Mesiaci a NASA zrušila lety
na Mesiac; na olympijských hrách v Mníchove zavraždili palestínski teroristi 11 izraelských športovcov.

1973

Do západnej Európy a USA sa začalo z arabských krajín dovážať menej ropy, čo spôsobilo infláciu a zvýšenie nezamestnanosti.

1975

Sovietska sonda Venera sa dostala na Venušu a vyslala odtiaľ niekoľko fotografii.

1976

Najteplejšie leto za uplynulých 200 rokov;
na Marse pristáli dve americké sondy Viking.

1977

Boli vypustené americké sondy Voyager, ktoré odfotografovali Jupiter, Saturn, Urán a Neptún.

1979

Margaret Thatcherová sa stala britskou premiérkou; v Iráne zvrhi šacha šíitski fundamentalisti pod vedením ajatolláha Chomejního; v Harrisburgu (Pennsylvánia, USA) vybuchla atómová elektráreň.

 
 

Osemdesiate roky

V tejto dekáde sa pomaly začal meniť každodenný život ľudí, lebo sa objavili vynálezy, ktoré sú veľmi dôležité aj dnes - osobný počítač a mobilný telefón. Ľudia na Západe chceli zarobiť
čo najviac peňazí, zatiaľčo na Východe sa kumulovali ekonomické a politické problémy, ktoré výrazne zhoršil výbuch atómovej elektrárne v Černobyle, čo znamenalo koniec sovietskeho jadrového sna. Ku koncu osemdesiatych rokov sa však ekonomická situácia zhoršila aj
na Západe, čo bolo spôsobené otrasom svetových finančných trhov. Významná bola táto dekáda aj koncom studenej vojny a zrútením komunistických režimov v krajinách Východného bloku,
čo bolo spôsobené úzkou spoluprácou amerického prezidenta Ronalda Reagana
a sovietskeho vodcu Michaila Gorbačova.
 

Najdôležitejšie udalosti:

 

Rok

Udalosť

1980

Bývalého člena skupiny Beatles Johna Lennona zastrelil jeho fanatický fanúšik Mark Chapman.

1981

Firma IBM uviedla na trh prvý osobný počítač.

1982

Do Buckinghamského paláca sa vlámal Michael Fagan;
smrť Leonida Brežneva.

1983

Začal sa predávať prvý mobilný telefón -
- Motorola Dyna TAC 8000X.

1985

V ZSSR sa k moci dostal Michail Gorbačov a začal presadzovať politiku tzv. perestrojky a glasnosti (reformovanie hospodárstva
a politickej situácie).

1986

Na oblohe sa objavila Halleyho kométa; v Černobyle vybuchla atómová elektráreň; do vesmíru bola vypustená sovietska kozmická stanica Mir.

1987

Juh Anglicka zničil hurikán; viaceré svetové trhy zaznamenali prepad.

1989

V štátoch Východného bloku sa zrútili komunistické režimy; koniec studenej vojny.

 
 

Deväťdesiate roky

V tomto období už bežný život ľudí vyzeral takmer ako v 21. storočí - do ich životov začala totiž neodvratne prenikať digitálna technika, ktorá nezanedbateľne vplýva na ľudí v podstate
až dodnes. Už sa nehovorí o Západe a Východe, ale o zjednotenom "útvare" týchto dvoch blokov - tzv. severe, hoci ich zmiereniu bránili niektoré udalosti, napr. občianska vojna v Juhoslávii, ktorá prerušila 46 rokov trvajúci mier na európskom kontinente. V tomto období sa zjednotilo Nemecko a rozpadli sa Československo a Sovietsky zväz. Ľudia v tomto období bilancovali - tak ako na konci 19. storočia. Navyše, v tomto období dostavali pod Lamanšským kanálom Eurotunel, vďaka ktorému má Británia priame pozemné spojenie s kontinentálnou Európou.
 

Najdôležitejšie udalosti:

 

Rok

Udalosť

1990

Prepustili Nelsona Mandelu; v Británii prestala byť predsedkyňou vlády Margaret Thatcherová; USA vypustili
do vesmíru Hubblov vesmírny teleskop;
NDR a NSR sa zjednotili.

1991

Rozpadol sa Sovietsky zväz.

1992

Bola prijatá Ústava Slovenskej republiky;
v Juhoafrickej republike sa oficiálne ukončila rasová segregácia; rozpadla sa Juhoslávia.

1993

Československo sa rozpadlo na Českú republiku a Slovensko.

1994

Pod Lamanšským kanálom bol otvorený Eurotunel z Francúzska
do Británie.

1995

Oslava 50. výročia konca 2. svetovej vojny; najteplejšie leto za uplynulých 19 rokov.